social image
СО ТУЖБА ПРОТИВ БАНКИТЕ ПОВРАТЕТЕ ГИ СВОИТЕ ПАРИ!
 Трошокот за обработка на кредити т.н. манипулативен трошок кој кај голем дел од одобрените кредитни барања изнесува од 1% до 3% од висината на одобрениот кредит банките неосновано го наплаќаат. Исто така и сите останати провизии кои се наплаќани за кредитни производи се трошоци кои банките ги наплаќаат на своите клиенти, а за кои немаат право да ги наплатуваат согласно позитивните законските прописи во РСМ.

За таа цел, Здружението на банкарски клиенти – АНУИТЕТ нуди можност за сите оштетени лица, БЕСПЛАТНО да покренат тужба со цел поврат на овие средства кои незаконски им се наплатени.    При тоа, повратот на овој наплатен трошок може да се бара независно од видот на подигнатиот кредит дали се работи за станбен , хипотекарен, потрошувачки, или кредит со кеш покритие,  како и без разлика дали кредитот е целосно отплатен во некое минато време или сè уште се исплаќаат рати врз основа на истиот.
Koрисниците на банкарскиот кредит и нивните права 11.8.2021
За три месеци БАНКИТЕ ОД НАС ЗАРАБОТИЛЕ 32 МИЛИОНИ... 09.8.2021
Мала едукација -Живот на кредит 03.8.2021
Зошто ни е потребно штедењето? 30.7.2021
Кој стои позади трите бугарски банки во Македонија... 16.3.2021
Народна банка - во улога на регулатор или соработн... 29.12.2020
Банките повторно во акција ГРАБЕЖ на најранливата ... 25.12.2020
Наплата на застарени долгови - Шемата на БС Кредит... 14.12.2020
120 милиони евра е вкупната сума која банките ја н... 19.11.2020
Како се обештетуваат штедачите во рамки на Европск... 27.10.2020
Сѐ што треба да знаете за Фондот за осигурување на... 20.10.2020
Одложување на кредитите - помош или замка за граѓа... 14.10.2020
Како другите банки профитираат на грбот на штедачи... 06.10.2020
Обука за анализа на финансиски извештаи 05.9.2020
Трансформација на Еуростандард банка во Етичка бан... 02.9.2020
Види ги сите нови вести
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!

Закон за банки  
Закон за платен промет  
Закон за финансиски друштва  
Закон за облигациони односи  
ПРЕБАРУВАЊЕ
КАТЕГОРИИ
ПОПУЛАРНИ ТАГОВИ