Здружението на банкарски клиенти АНУИТЕТ е формирано во 2020 година во Скопје. Наша основна цел за формирање на здружението е заштита на банкарските клиенти и клиентите на други финансиски институции, од неправеден, лихварски и дискриминирачки  однос на банките и финансиските институции. 
     Секој член на здружението може да добие БЕСПЛАТНА советодавна помош за остварување на своите права , како и помош при комуникација со деловните банки, НБРСМ и другите финансиски институции .
     Сите наши членови ќе ги добијат сите потребни информации за неадекватен и неетички однос на банките и финансиски институции на кои претходно биле изложени наши членови.
     Уште една важна активност на Здружението АНУИТЕТ е заштита на интересите на неговите членови.  Доколку се појави проблем помеѓу наш клиент и банка или друга финансиска институција, здружението како институција полесно ќе го заштити својот член преку совет, контакт со институциите, како и со правна помош доколку биде потребна , отколку тоа тој да го прави сам како поединец. 
   Смислата на здружувањето е полесно постигнување на целите и заштита на интересите на членовите.

ЗАЕДНО ПОМОЌНИ...
   
МИСИЈА

 Основна мисија на здружението е унапредување, промовирање и заштита на правата на клиентите на банки и финансиски институции. Застапување на сите членови на здружението, остварување на праведен однос и запазување на правата и етичкиот кодекс на банките кон клиентите, членови на здружението.
Ќе се бориме се додека не победи правдата !

ВИЗИЈА

Сопирање на лихварскиот однос на банките и другите финансиски институции кон клиентот. Воведување на законски ограничување за висината на провизиите и останати трошоци кои можат банките да ги наплаќаат за своите услуги кон клинетите. Постигнување на етички фер однос на релација банка - клиент.
Етички и фер однос кон секој банкарски клиент !


Драги Кушовски е роден во Скопје. Дипломира на Економски факултет во 2004 година на отсекот Финансиски Менаџмент. Своето работно искуство го започнува како економски новинар,а подоцна како маркетинг менаџер ,се додека не се пренасочи во банкарскиот сектор каде што се стекнува со 15-годишно работно искуство во областа на банките и банкарското работење. Со цел унапредување на односот банка-клиент ,борба за етички и фер однос на банкитите и финасиските институции во 2020 година заедно со група граѓани го основа Здружени на банкарски клиенти – Ануитет во кое истовремено е и претседател. 
ГЛАВНА ВЕСТ
Koрисниците на банкарскиот кредит и нивните права
11.8.2021
Банките немаат право да наплаќаат трошок за обработка на кредитот ,односно провизија за обработка на кредит ! „Трошоците за обработка на заемот“ ги наплатуваат банките при земање заем, без разлика дали станува збор за станбен, готовински или друг вид заем, и сите овие надоместоци можеме да Ви ги наплатиме преку судовите. Во случај на рефинансирање
Види детали