Сите вести

Банките повторно во акција ГРАБЕЖ на најранливата категорија граѓани!

Зошто се оневозможи дел од граѓаните да гоостварат своето право за добивање на финансиска помош во овие тешкиуслови и дали оваа мерка банките ја искористија за наплата на заостанатите камати и долгови од мораториумот кој служеше за богатење и зголемување на профитот на банките?

Прочитај повеќе

Наплата на застарени долгови - Шемата на БС Кредитен Центар за грабеж на народот

До кога ќе му се дозволува на Финансиски Друштво БС да врши без основ грабеж на обичниот граѓанин? Дали некој ќе им застане на пат на незаконската наплата на застарени побарувања по линија на помал отпор од страна на граѓаните, е прашање кое мора да се актуелизира.

Прочитај повеќе

120 милиони евра е вкупната сума која банките ја наплатиле од клиентите во 2019 година врз основа на провизии и надоместоци !

Во 2019 година банките им наплатиле на клиентите износ од околу 120 милиони евра, врз основа на провизии и надоместоци. Овој износ расте во континуитет па така, споредбено со 2018 година износот пораснал за 12%

Прочитај повеќе

КАТЕГОРИИ
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!