Вести од Банкарски клиенти

Народна банка - во улога на регулатор или соработник на банките за манипулирање на граѓаните ?

По пропаѓањето на Еуростандар Банка, јавноста ја разбранува веста за предистражните постапки на Управата за финансиска полиција во насока на откривање на нерегуларности во работењето на другите банки. Додека НБРМ тврдеше дека банкарскиот систем е стабилен, реалните настани го демантираа ова тврдење.

Прочитај повеќе

Како се обештетуваат штедачите во рамки на Европската Унија?

Во рамки на ЕУ, при настанување на разичен настан, односно одземање на лиценците за работа на банките и штедилниците , постои можност депонентите да бидат обесштетени во износ поголем од 100.000 евра доколку, тие ги добиле дополнителните приходи на сметка врз основ на продажба на недвижен имот, или специфични животни настани како склучување на брак

Прочитај повеќе

Сѐ што треба да знаете за Фондот за осигурување на депозити?

Фондот за осигурување на депозити е финансиска институција која е во сопственост на Владата на Република Северна Македонија, а функционира со цел да ги обештети штедачите во банките,штедилниците и филијали на странски банки при настанување на ризичен настан.

Прочитај повеќе

КАТЕГОРИИ
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!