Вести од Известувања

Започна со делување Здружението на банкарски клиенти АНУИТЕТ

Ве известуваме дека почнувајќи од 01.09.2020 година започна со делување Здружението на банкарски клиенти АНУИТЕТ. Основна цел и мисија на Здружението АНУИТЕТ е заштита на банкарските клиенти и остварување на нивните права при воспоставување на деловен однос со банките и други финансиските институции.

Прочитај повеќе

Мораториумот мерка за богатење на банките

Мораториумот е мерка за богатење на банките врз грбот на народот и компаниите. Банките како најпрофитабилни компании го искористија мораториумот за дополнително зголемување на профитот без притоа ништо дополнително да сработат. Кредитните портфолија не им се намалија и на истите пресметуваат и наплаќаат камати како и во време кога нема криза.

Прочитај повеќе

КАТЕГОРИИ
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!