Вести од Свет

Како се обештетуваат штедачите во рамки на Европската Унија?

Во рамки на ЕУ, при настанување на разичен настан, односно одземање на лиценците за работа на банките и штедилниците , постои можност депонентите да бидат обесштетени во износ поголем од 100.000 евра доколку, тие ги добиле дополнителните приходи на сметка врз основ на продажба на недвижен имот, или специфични животни настани како склучување на брак

Прочитај повеќе

Мораториумот мерка за богатење на банките

Мораториумот е мерка за богатење на банките врз грбот на народот и компаниите. Банките како најпрофитабилни компании го искористија мораториумот за дополнително зголемување на профитот без притоа ништо дополнително да сработат. Кредитните портфолија не им се намалија и на истите пресметуваат и наплаќаат камати како и во време кога нема криза.

Прочитај повеќе

КАТЕГОРИИ
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!