Вести што го содржат тагот БС Кредитен Центар

Наплата на застарени долгови - Шемата на БС Кредитен Центар за грабеж на народот

До кога ќе му се дозволува на Финансиски Друштво БС да врши без основ грабеж на обичниот граѓанин? Дали некој ќе им застане на пат на незаконската наплата на застарени побарувања по линија на помал отпор од страна на граѓаните, е прашање кое мора да се актуелизира.

Прочитај повеќе

КАТЕГОРИИ
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!